Op 11 november a.s. organiseert de Stichting Leidse Deken weer een deken(mid)dag. Het programma is ook dit jaar gericht op de Leidse dekens vroeger, nu en in de toekomst.

De bijeenkomst is in de grote ruimte van Est Art foundation en de dekenwerkplaats aan het Papegaaisbolwerk 18-20 in Leiden.

Programma Tweede Leidse Dekendag

14.00 – 14.10 u

Openingswoord door Helga van Manen (voorzitter van de Stichting Leidse Deken)

14.10 – 14.50 u

Voordracht door wever/kunstenaar/ontwerper Theo Rooden

Theo is een van de weinige professionele wevers in Nederland. Zijn moderne, abstracte weefsels sluiten volgens ons goed aan bij de kleurrijke Leidse dekenpatronen uit naoorlogse jaren. Daarom vroegen wij hem een reeks nieuwe ontwerpen te maken: een serie dekenpatronen die zowel verschillend zijn als ook bij elkaar passen. De eerste door de Leidse dekenwerkplaats vervaardigde proeven van deze nieuwe Leidse kinderdekentjes worden getoond.

Tijdens de dekendag, maar ook de vrijdag ervoor en de zondag erna exposeert Theo Rooden zijn eigen werk in de ruimtes van Est Art foundation. Zie ook: www.theorooden.nl

Gelegenheid tot stellen van vragen

15.00 – 15.45 u

Koffie en thee en bekijken van de presentatie van Theo Rooden en de dekenwerkplaats en – collectie

15.45 – 16.00 u

“Leidse Dekens”: voordracht van een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht door de Leidse stadsdichter Zoë van de Kerkhof

16.00 – 16.40 u

Introductie van drie projecten bij ons uitgevoerd door stagiairs van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden:

  • de inventarisatie van de dekencollectie (Tamar van Meerkerk)
  • de ‘hertaling’ van de Leidse dekenkeur uit 1606 (Sarah Hermans)
  • een onderzoek naar het ‘ruwen’ van dekens (Julia Post)

16.40 – 17.00 u

Toelichting op onze komende projecten en de nieuwe ontwikkelingen van de dekenwerkplaats in de nabije toekomst

17.00 – 17.30 u

Napraten met een glaasje voor wie daar zin in heeft

Aanmelden

Graag aanmelden via info@leidsedeken.nl. Dit jaar vragen wij een geringe, vrijwillige bijdrage van 5 euro. Wij verwachten opnieuw een informatieve en levendige middag. De deuren van Est Art foundation zijn een half uurtje van te voren open, om 13.30 u.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Over de auteur: Pieternel Hol