VROUWEN VAN NU ONLINE

 


Vrouwen van Nu versterkt de leefomgeving met de (lokale)  kracht van vrouwen. Als grootste vrouwenvereniging van Nederland bouwen we mee aan een wereld waarin diversiteit als een meerwaarde wordt gezien en er naar wordt gehandeld.  

Om hier te komen zetten we in op het versterken van de kracht van individuele vrouwen  en op het versterken van het vrouwelijk geluid in de samenleving, bij politieke en maatschappelijke organisaties.

Wij verbinden vrouwen door persoonlijke ontmoetingen, gedeelde interesses en activiteiten om zo samen het verschil te maken voor een inclusieve samenleving.

_____________________


Website: https://vrouwenvannu.nl/

Activiteiten voor leden: Regionale bijeenkomsten, landelijke evenementen, en viermaal per jaar het tijdschrift Vrouwen van Nu Magazine.

Lidmaatschap 2020: De jaarcontributie is € 54,50,- per jaar, ook kun je voor € 19,95 donateur worden. Je ontvangt dan het verenigingsblad. Ook is het mogelijk om lid te worden van het Kennisnetwerk Textiel, gratis voor leden van Vrouwen van Nu en ander 25 euro 

_______________________

MAAK KENNIS MET VROUWEN VAN NU:

Vrouwen van Nu heeft als vereniging een vertegenwoordiger in de landelijke stichting Stidoc (Leny Moerbeek) en de provinciale handwerkcommissies van de vereniging kunnen daarbij worden betrokken. Een provinciale handwerkcommissie valt onder het desbetreffende provinciaal bestuur van de vereniging van Vrouwen van Nu.  Zo organiseert een provinciale handwerkcommissie binnen de eigen provincie activiteiten en workshops omtrent handwerken voor Vrouwen van Nu leden. Net zoals bij de andere provinciale commissies van de vereniging (provinciale commissies cultuur, reizen, redactie) organiseert het landelijk bureau 1 x per jaar een landelijke ontmoetingsdag voor de provinciale handwerkcommissies. Daar staat uitwisseling van kennis en ervaring tussen de provinciale handwerkcommissies centraal.

Vrouwen van Nu beurs 2019/Kennisnetwerk Textiel

Vrouwen van Nu heeft ook een Kennisnetwerk Textiel. Van dit netwerk zijn individuele vrouwen lid. Dat kunnen vrouwen van nu leden zijn die hebben aangegeven ook lid van dit netwerk te willen zijn of vrouwen die alleen netwerklid zijn.. Sinds medio 2018 hebben zij, naast de openbare Facebook pagina van het Kennisnetwerk Textiel,  een eigen voor netwerk leden toegankelijke Facebook pagina. 

_____________________

ZELF AAN DE SLAG In de jaren 50 heeft de voorloper van Vrouwen van Nu, de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, een serie handwerkboekjes van Maria van Hemert uitgegeven. Deze waardevolle handwerkboekjes, en de bijbehorende patroonbladen, worden momenteel door de Antique Pattern Library gescand, van watermerken voorzien en klaargemaakt voor publicatie.

De Antique Pattern Library is een van de projecten van New Media Arts Inc., een Amerikaanse non-profit organisatie. De Antique Pattern Library, kortweg APL, is geen zelfstandige organisatie, maar is voortgekomen uit een ouderwetse mailing list, van onze oprichter Judith Adele. APL publiceert oude (antieke) haak- en borduurpatronen die door liefhebbers worden aangeleverd. Het project beoogt om oude patronen, handleidingen en documentatie gratis toegankelijk te maken voor iedereen die daar niet-commercieel gebruik van wil maken.

Ga voor alle informatie naar:


 Nieuwsgierig geworden naar Vrouwen van Nu? Meer weten of meedoen? 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten