Het werk van de groep, Textielkunst Nu is te zien van 5 juli t/m 22 september 2024 bij Concrea in Schoonoord.
Er zijn werkstukken te zien die gemaakt zijn naar aanleiding van twee thema’s.
Een vorige expositie kon helaas niet doorgaan. Daarom is ervoor gekozen om nu ook die werkstukken te tonen.  Vandaar dat er twee thema’s zijn. Die thema’s zijn ‘Kronkels & Kreukels’ en ‘De tand des tijds’
Als basis voor het thema ‘Kronkels & Kreukels‘ diende een tekening die gemaakt is door groepslid Fokje van der Vlugt.
Fokje is helaas overleden. Als eerbetoon wil de groep haar tekening, de basis voor ieders werk, én de gemaakte resultaten laten zien.

Fokje van der Vlugt Detail uit tekening Kronkels & Kreukels

Het jaarthema dat de groep voor 2024 heeft gekozen is ‘De tand des tijds‘.

Textielkunst Nu

Textielkunst Nu bestaat uit een tiental dames met een heel verschillende textiele achtergrond. Er is dan ook een aardige diversiteit in de werkstukken.
Textielkunst Nu is opgericht in 2008 als onderdeel van de vereniging Vrouwen van Nu, met als doelstelling om vrouwen die op een kunstzinnige manier met textiel werken binnen de vereniging een klankbord te geven. Het lidmaatschap van Vrouwen van Nu is niet meer verplicht. Om toegelaten te worden moet je in staat zijn zelfstandig beeldend werk te maken in textiel of in een textiele techniek. De groep komt ongeveer drie keer per jaarbij elkaar en werkt jaarlijks met een gezamenlijk thema, dat in overleg wordt bepaald.

Praktische informatie

De expositie loopt tot en met 22 september. en is te zien  bij Concrea in Schoonoord. Openingstijden: vrijdag zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gedurende de looptijd van de expositie zullen leden van Textielkunst aanwezig zijn. Ze kunnen informatie verstrekken over de werkstukken en de makers. Ook demonstreren ze verschillende handwerktechnieken.
  werk Mathilde Jongbloed

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Over de auteur: Pieternel Hol