Het is je vast niet ontgaan, Textielplatform.nl heeft in de afgelopen maanden een enorme restyling gekregen! En we gaan door! Naast ons blog, de evenementenkalender en een nieuwsbrief, willen we nu ook graag communities starten. Groepen die zich online rondom een thema verzamelen en kennis en kunde met elkaar delen. Zo’n community vraagt om mensen die de community willen ‘dragen’. Door actief mee te doen bijvoorbeeld, we noemen ze de superfans en ze zijn heel belangrijk om de community van input te voorzien. En we zoeken community managers. Jij zet de koers uit, modereert reacties, initieert activiteiten etc. Natuurlijk helpen we je daarbij en zijn er geregeld overlegmomenten met de technisch projectleider (geen zorgen, je hoeft niets van de techniek te weten), met STIDOC en met de andere community managers.

Wil je ons komen helpen? Dan horen we graag van je via contact@textielplatform.nl Zonder vrijwilligers staat letterlijk alles stil…. we verwelkomen je graag en leren je wat nodig is!

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Over de auteur: Pieternel Hol