vrijdag 22 oktober 2021

Katoendrukken bijgeschreven in Inventaris Immaterieel Erfgoed NederlandZaterdag 9 oktober 2021 is het ambacht van katoendrukken bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat gebeurde in de Katoendrukkerij in de Volmolen in Amersfoort door de directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN), Marco van Balen, en initiatiefnemer van De Katoendrukkerij, Nathalie Cassee.

De eerste katoendrukkerij van Europa vestigde zich in de 17e eeuw in Amersfoort. Daarmee vormt de stad de bakermat in het Westen voor dit eeuwenoude en wereldwijd breed beoefende ambacht waarbij afdrukken worden gemaakt op onder andere textiel met houten drukblokken waarin met de hand patronen gegraveerd zijn.

Het ambacht van het katoendrukken is een van de oudste druktechnieken en kwam uit India naar Nederland. Behalve landelijk erfgoed gaat het dus ook om 400 jaar gedeeld cultureel erfgoed met India. Het immaterieel erfgoed van het katoendrukken bestaat, naast het drukken, ook uit het ontwerpen en maken van de houten drukblokken en de kennis van de verf.

Het katoendrukken is een ambacht met een lange traditie en het was in de loop der tijd aan veel veranderingen onderhevig. De bijschrijving van het Katoendrukken in de Inventaris is een middel om de kennis over dit erfgoed te helpen bewaren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten