donderdag 8 juli 2021

Nieuw initiatief van WEEFNETWERK: project International Weaving

Tijdens de covidperiode is een werkgroep van WEEFNETWERK in de zomer van 2020 gestart met een nieuw project: International Weaving. De zes leden van deze werkgroep hebben gemiddeld 2x per maand via een ZOOM-overleg geïnventariseerd wat de mogelijkheden en ideeën internationaal zijn. Er zijn vier pilots geïnitieerd: cursussen, professionalisering, internationale (virtuele) expositie en duurzaamheid.
Gedurende het jaar heeft de werkgroep internationaal contacten gelegd. 16 juni 2021 heeft het eerste hybride overleg plaatsgevonden met 22 wevers uit Nederland, België, Frankrijk, Italië, Zweden en Noorwegen.

De doelstelling van WEEFNETWERK International Weaving:
Weefnetwerk International Weaving heeft als doel het ambacht weven te versterken en het artistiek niveau ervan omhoog brengen door op internationaal niveau wevers te verbinden en kennis, historie en inspiratie te delen.
Weaving Network International aims to strengthen the craft of weaving and raise its artistic level by connecting weavers internationally and sharing knowledge, history and inspiration.

Volg de website van
WEEFNETWERK voor verdere ontwikkelingen rondom International Weaving of neem contact op met internationaal@weefnetwerk.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten