vrijdag 19 februari 2021

Circulair Textiel Lab geopend in TwenteIn Nederland recyclen we slechts 1% van al het textielafval tot nieuwe grondstof voor de textielindustrie. Het Circulair Textiel Lab, dat begin februari open ging, maakt het mogelijk om op grotere schaal circulair textiel te ontwikkelen en te produceren. Het lab, gevestigd in Twente, is het eerste kennis- en innovatiecentrum van Nederland dat bijna alle onderdelen van bijvoorbeeld een spijkerbroek recyclet. Het Circulair Textiel Lab is een initiatief van hogeschool Saxion en partners uit het bedrijfsleven verzameld in de stichting TexPlus.

Het Circulair Textiel Lab draagt bij aan de Nederlandse ambitie om in 2030 de helft van al het textiel te verduurzamen. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Circulaire Economie: “De ecologische voetafdruk van textiel is groter dan die van de lucht- en zeevaart bij elkaar. Met de opening van het eerste circulaire textiellab, en de samenwerking in de keten met overheden en kennisinstellingen, kan de circulaire textielindustrie echt een vlucht nemen. Circulair is de toekomst.”

In Nederland recyclen we op jaarbasis 33% van de 136 miljoen kilo ingezamelde textielafval. Hiervan recyclen we slechts 1% voor de kledingindustrie. De rest is vaak van lage kwaliteit en gebruiken we als vulmateriaal voor autostoelen, matrassen, meubels. Dat we maar 1% kledingafval gebruiken als nieuwe grondstof om weer kleding van te maken, komt onder andere doordat ritsen, knopen, labels en broekzakken moeilijk te recyclen zijn. “Het Circulair Textiel Lab ontwikkelt mechanische en chemische technieken om op proefschaal zoveel mogelijk textiel te recyclen. En dat van zulke goede kwaliteit dat kledingproducenten er nieuwe kledingstukken van kunnen én willen maken,” zegt Jan Mahy, lector Sustainable & Functional Textiles aan hogeschool Saxion en voorzitter van Stichting TexPlus. “Het lab levert ons de kennis om de productie van circulaire kleding op te schalen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de gestelde klimaatdoelen.”

In het Circulair Textiel Lab focussen de ketenpartners zich samen met onderzoekers en studenten eerst op het grootste textielafvalprobleem: katoen. Gestart wordt met het recyclen van kleine hoeveelheden katoen. Uiteindelijk wil het lab toewerken naar het recyclen van duizenden kilo’s textiel per dag. “Ook willen we polyester gaan betrekken bij het circulaire recyclingproces, wat het tweede grootste textielafvalprobleem is’’, licht de lector toe. “Vervolgens willen we met het lab ook kijken naar de mogelijkheden voor andere en nieuwe (bio-)materialen.”

Stichting TexPlus is een samenwerkingsverband tussen zes Overijsselse koplopers op het gebied van circulair textiel. De stichting, bestaande uit Twente Milieu, Regionaal Textielsorteercentrum Twente, SaXcell BV, Hogeschool Saxion, Frankenhuis BV en Enschede Textielstad Innovatie BV, vertegenwoordigt de gehele keten. Van textielinzameling tot verwerking en het maken van eindproducten. 

1 opmerking: