woensdag 19 augustus 2020

De Katoendrukkerij X Anneke Kersten

Graag nodigen wij u uit voor de 'Weefontmoeting' van Weefnetwerk op 7 november a.s. in Amersfoort. Vanwege de welbekende reden is er een alternatieve invulling gezocht voor de jaarlijkse drukbezochte Weefdag. Dat had creatieve oplossingen tot gevolg, zoals de komst van Anneke Kersten, begaafd weefster en weefdocente, naar de Katoendrukkerij deVolmolen. Van collectief naar individueel, met wellicht zelfs meer mogelijkheid tot interactie tussen kunstenaar en publiek.

Anneke Kersten geeft een beeld van wat er gaande is in wevend Nederland en het huidige textielnetwerk onder de noemer ‘Vier decennia weven'. Textielkunst beperkt zich allang niet meer tot het textiele domein alleen, maar gaat verbindingen aan met tal van andere disciplines. Zo vormen haar eigen weefsels de basis voor materialen als metaal- of koperdraad, papier, cottolin, hout, verf en lijm. 

Haar werk kenmerkt zich door rust en harmonie, kleuren en lijnen weerspiegelen water en natuur, elementen die er altijd in terugkeren. Aan de hand van wat ze daarvan laat zien schetst ze haar eigen ontwikkelingsproces en hoe ze van daaruit haar passie en kennis op anderen kan overdragen.

Locatei: Katoendrukkerij de Volmolen, Plantsoen Noord, 2 Amersfoort
Datum: zaterdag 7 november 2020
Tijd: 10.30-11.30 uur (+ vragenronde)
Toegang: € 15 p.p.
Reserveren: per mail met opgave van uw naam, het aantal personen en uw telefoonnummer via
info@dekatoendrukkerij.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten