vrijdag 24 januari 2020

Textielfestival en 400 jaar Pilgrims

In 2020 is het 25 jaar geleden dat de eerste bijeenkomst voor een samenwerking tussen verschillende amateurverenigingen op het gebied van de textielkunst plaats vond (toen nog drie, inmiddels acht!)
Maar 2020 is ook het jaar waarin gevierd wordt dat de Pilgrims 400 jaar geleden vanuit Leiden naar Amerika vertrokken. Beide gebeurtenissen geven een bijzondere betekenis aan het Textiel Festival 2020!


De historie:
Op 12 februari 1609 verleende het stadsbestuur van Leiden 100 Engelse religieuze vluchtelingen toestemming om zich in Leiden te vestigen. Leiden was een vrijdenkende en religieus relatief tolerante stad met een lange geschiedenis in het herbergen van ontheemden. Na hun vlucht uit Engeland bouwden de Pilgrims hier een nieuw leven op. Ze kochten land in de buurt van de Pieterskerk en bouwden huizen die bekend kwamen te staan als de Engelse Poort. Ze leefden hier twaalf jaar, en in die tijd had de stad een diepe invloed op hun levens, een invloed die zelfs na hun vertrek nog doorwerkte. Het burgerlijk huwelijk was bijvoorbeeld een innovatie die de Pilgrims meenamen naar de nieuwe wereld.
Onder de leiding van John Robinson werden de vluchtelingen toegelaten tot de stad. Hun verzoek werd beantwoord met: “Geen eerlicke persoonen weygeren vrije ende lybre incompst omme binnen deze stede…haer woonplaets te nemen”. Vanaf 1620 emigreerde een deel van de Pilgrim-gemeenschap van Leiden naar Noord-Amerika met twee boten waaronder de boot Mayflower.

400 jaar later, in 2020 wordt deze gebeurtenis herdacht. Het jaar van de Pilgrims is aanleiding om met de thema’s van het festival aan te sluiten. Zo kent de internationale wedstrijd het thema Windstreken en wordt er geĆ«xposeerd onder de thema's Bagage, Denkend aan thuis en Over Grenzen.


Het hart van het Textielfestival is de Pieterskerk. De Pieterskerk is vernoemd naar Sint Pieter, de beschermheilige van Leiden, en is in 1131 gebouwd in voornamelijk laatgotische stijl. De Pieterskerk is verbonden met de Pilgrims: hun leider John Robinson leefde vlakbij in de Kloksteeg. John Robinson is begraven in de Pieterskerk, evenals de arts Herman Boerhaave en de schilder Jan Steen (wiens werk tegenwoordig in het Rijksmuseum hangt). De kerk zelf heeft ook een kleine expositie over de Pilgrims in Leiden.


Ook Museum De Lakenhal in Leiden presenteert in 2020 een tentoonstelling waarin de opmerkelijke reis van de Pilgrims wordt belicht, van het Engeland waar ze vandaan kwamen, via de stad Leiden waar ze elf jaar in vrijwillige ballingschap verbleven, naar de wereld van de Native Americans die ze koloniseerden en de kolonie die ze stichtten. Welke keuzes maakten de ons bekende historische sleutelfiguren (vrouwen, mannen en kinderen) in dit verhaal en wat zijn daarvan de gevolgen geweest? In de tentoonstelling worden deze en andere vragen belicht vanuit verschillende historische en actuele perspectieven.

Meer informatie over het Mayflower jaar is te vinden op : https://leiden400.nl/nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten