donderdag 11 april 2019

Schatgraven in Haren


Als de zolder leeggehaald moet worden van het kantoor van Vrouwen van Nu Groningen kun je verwachten dat allerlei archieven tevoorschijn komen. Maar dat er ook textiele archieven voor het licht komen is toch wel bijzonder. Vijf kleden gemaakt voor speciale gebeurtenissen die een verhaal vertellen van vervlogen tijden.

Een van die kleden wil ik laten zien omdat de voorstelling heel beeldend het verhaal vertelt van de plattelandsvrouwen van weleer. En hoe langer je kijkt des te meer de details opvallen.
De grappige. De inventieve. De over-na-gedacht-te. Die kleine dingen, dat is toch de essentie van een beeldend verhaal!


Eerst even de technische gegevens.

De stof is grijs- beige wollige linnenbinding, dus aftelbaar. Maar er is geen kruissteekje te vinden.
De verschillende borduurgarens, splijtgaren, perlé garen en blomstergarn geven een gevarieerd beeld.
Platsteken, kettingsteken, festonsteken, flanelsteken en draad opnaaien zijn de meest gebruikte steken.
Applicatie van de kleding en versiering daarvan, getuigt van modegevoel en doet vermoeden dat de maakster weleens zelf kleding naaide.
Maat: 144 x190cm.Het kleed is gemaakt door een zeer ervaren borduurster en geappliqueerd met zulke fijne steekjes dat dit wel eens door een en dezelfde vrouw gemaakt zou kunnen zijn. Ik kan het niet meer nagaan.

Wat wel op het kleed staat is de aanleiding voor het maken ervan.
25 jarig bestaan van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.
In 1937 nog de B.V.B.E.A.Pl.L.Vr. (Bond van boerinnen en andere plattelandsvrouwen).
Dat de maakster in de omgeving van of in Aduard woonde mag aangenomen worden.


Wat er nog meer opstaat: de jonge vrouw die haar kinderen in pyjama hijst, ….ze mogen nog even opblijven en vader zegt wel wanneer ze naar bed moeten…., en dan op de fiets stapt om naar de verenigingsavond te gaan. Twee oudere vrouwen gaan samen lopend met een tas aan de arm, naar Café Franssens waar de avond gehouden wordt. Het notulenboek ligt op tafel met de voorzittershamer erop. De kraantjeskan met koffie staat klaar, evenals de cake. De portemonnee van de ‘puutholder’ die na afloop de spreekster en de caféhouder moet betalen is groot weergegeven.
Dan volgen de interessegroepen.
In het boekje ‘Strunen deur de tied’ 65 jaar NBvP prov. Groningen staan de namen van de commissies. De tuincommissie, de agrarische commissie, volksdansen en bloemschikken. De commissie zang en cultuur, de dek en dien commissie, de woningcommissie en de kledingcommissie. De wintercompetitie, wie kent ’m nog?Van de details zijn de ’echte’ nylonkousen misschien wel de leukste.
Maar kijk ook eens naar de zonnebloem met een borduurstertje in het hart.


En de kruk waar de vrouw op gaat staan als ze net het bovenste randje met de witkwast wil witten.

En de tas met het gefestonneerde hengsel.
En de gatenplant, en ……. Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ik ben blij dat dit bewaard is gebleven. Zou het iets zijn voor het Groninger Museum?

Ietje de Graaf -Hoekstra
Commissie handwerken en andere creatieve uitingen provincie Groningen


1 opmerking: