zondag 16 juli 2017

Oproep wevers voor kunstwerk Sanne Vaassen

Mijn naam is Sanne Vaassen, beeldend kunstenares. Momenteel werk ik aan een project, waarvoor ik op zoek ben naar wevers, met een herkomst uit een ander land, maar die wel in Nederland wonen. Ik vroeg me af of er  wevers zijn die op een traditionele manier werken, vanuit hun eigen cultuur, maar die wonen in Nederland? Ik ben naar hen op zoek voor een gezamenlijk project.

Hieronder volgt meer informatie over het project:

De officiële vlag van een land wordt herleid tot losse draden, die vervolgens... aan een ervaren wever uit het desbetreffende land worden bezorgd. Deze weeft er op haar of zijn beurt een nieuw doek van, volgens de eigen, persoonlijke methode. Dit levert niet enkel allerhande mogelijke formaten en vormen op, maar is tegelijk ook een viering van de particuliere beeldtaal, de eigen identiteit van de wever. Een object dat symbool staat voor een natie en een volk, wordt zo een platform voor één individu, diens beeldtaal en diens ambacht.Een extra laag wordt gevormd door de wens om alle vlaggen van alle landen onder handen te nemen. Fysiek mag dit een omvangrijke opdracht lijken, de crux situeert zich vooral in de vragen die het oproept: wat is een land, wat zijn grenzen, wie heeft de autoriteit om te bepalen of iets een land is of niet, wat doe je met landen die aan het ontstaan of uit elkaar aan het vallen zijn en wat is de waarde van nationalisme – en haar universaliteitsclaim?


Hier is een link naar het werk:
http://sannevaassen.com/s-e-l-e-c-t-e-d-w-o-r-k-s/flags/

Wil je ook meedoen? De deadline is al snel, namelijk 26 augustus.
Voor meer informatie en vragen: ssannevaassen@gmail.com

Engelstalig:

The official flag of a country is reduced to loose threads, which are given to an experienced weaver from the concerned country. The weaver makes on his turn a new canvas, according to his private, personal method. This is not only resulting in all kinds of possible sizes and shapes, but is also a celebration of the private visual language, the identity of the weaver. An object that symbolizes a nation and a country, then becomes a platform for an individual, his visual language and his craft.

An extra layer is formed by the desire to transform all the flags of all countries. Physically this may seem a major command, but the crux lies especially in the questions it raises: what is a country, what are borders, who has the authority to determine if something is a country or not, what do you do with countries that are emerging or disintegrating and what is the value of nationalism – and its universality claim?
Text written by Stijn Maes for the solo exhibition 'To catch a moment in time’ (2016) at KRIEG, Hasselt, BE.
This project is still in process. Please email to ssannevaassen@gmail.com for more information

Geen opmerkingen:

Een reactie posten