vrijdag 30 juni 2017

Handwerken is textielkunst!


Handwerken en andere textiele werkvormen zijn helemaal terug van weggeweest. Niks stoffig, tuttig of oubollig: handwerken is hot! Marjolein van der Eijk vindt dat we zuinig moeten zijn op alle kennis over deze kunstvorm, die binnen Vrouwen van Nu volop wordt beoefend.
Binnen Vrouwen van Nu is handwerken nooit weggeweest en heeft het altijd een belangrijke plaats ingenomen. Mede dankzij de jaarlijkse tentoonstellingen in de provincies heeft de hoge kwaliteit van de werken vaak in de spotlights gestaan. Er wordt gehecht aan traditionele technieken, maar die worden steeds vaker op een moderne manier toegepast, waardoor textielkunst ontstaat. Binnen de vereniging is op dit gebied een enorme hoeveelheid kennis en kunde aanwezig die niet verloren mag gaan. “Daar moeten we zuinig op zijn”, aldus Marjolein van der Eijk, teamleider van het Coördinatieteam van het Kennisnetwerk Textiel.Marjolein woont samen met haar man op een akkerbouwbedrijf in Dordrecht. Ze hebben 3 kinderen en drie kleinkinderen. In haar vrije tijd is ze áltijd met textiel bezig. “Dat is mijn grote passie”, vertelt Marjolein enthousiast. Ze is al zo’n 36 jaar lid is van de afdeling Eiland van Dordrecht . Eind jaren tachtig, begin jaren negentig zat zij daar in het afdelingsbestuur, waarvan vijf jaar als voorzitter.
In 2008 zat Marjolein in de Landelijke Stuurgroep Handwerken (LSH). Samen met Mary Fennema maakte Marjolein deel uit van het bestuur van STIDOC waarmee zij het Textielfestival van 2010 hebben georganiseerd. Nu is Marjolein gevraagd als teamleider voor het Coördinatieteam van het Kennisnetwerk Textiel. Het team bestaat verder uit Hedwig Hartmans, Gerda Broertjes en Ietje de Graaf.

Van verticaal naar horizontaal Wat houdt het Kennisnetwerk Textiel in? “Handwerken is binnen Vrouwen van Nu is altijd verticaal georganiseerd geweest; de ideeën kwamen van boven af. De LSH bedacht cursussen en die boden ze aan aan de provinciale handwerkcommissieleden . Die gaven het op hun beurt weer door aan de afdelingen. Nu organiseren we het horizontaal. Dat betekent dat iedereen kan aangeven wat ze kan, wat ze wil en zelf mee gaat organiseren. We leren over de grens van de eigen provincies heen kijken. Behalve de twee contactmomenten per jaar, met het bijeenkomen van de provinciale handwerkcommissies, is het belangrijk dat de vrouwen vaker- en op andere manieren met elkaar communiceren. Dat ze elkaar opzoeken, ondersteunen en samenwerken. Ik las het pas nog in het ledenmagazine: "Alleen ga je sneller maar samen kom je verder". Dat is waar we naartoe willen. Het Coördinatieteam gaat daarin niet per se sturen, maar wel ondersteunen en proberen dwarsverbanden te leggen. We willen daarbij zoveel mogelijk moderne media gebruiken, want dat is een snelle manier om elkaar te vinden. De doelstelling van het netwerk is om handwerken en textiele werkvormen als levend immaterieel erfgoed binnen de vereniging Vrouwen van Nu te borgen, te vernieuwen en zichtbaar te maken voor de buitenwereld.”

Het proces is nog maar net in gang gezet, maar het enthousiasme tijdens de eerste bijeenkomst met de provinciale commissieleden was groot, vertelt Marjolein. “Het belangrijkste is dat iedereen elkaar opzoekt. Er komt een expertiselijst waar vrouwen zich kunnen aanmelden om aan te geven waar ze goed in zijn op het gebied van handwerken en waarop ze kunnen aangeven of ze een activiteit willen organiseren. Anderen kunnen die lijst dan weer gebruiken."

Veel ideeën Het oorspronkelijke idee voor het opzetten van een kennisnetwerk voor het handwerken in de vereniging kwam van het regieteam bestaande uit Carla Wijers, Mary Fennema en Hedwig Hartmans. Zij ondersteunen en adviseren het Coördinatieteam de eerste twee jaar.
Het Coördinatieteam heeft ideeën genoeg. Zo wil zij zich voor zichtbaarheid van de vereniging naar buiten contact zoeken met musea en met andere textielorganisaties. “We zijn ook vertegenwoordigd in STIDOC . Dit is een overkoepelende organisatie van de grootste landelijke textielverenigingen in Nederland. En van daaruit zijn we weer betrokken bij de organisatie van het Textielfestival in 2020.
Over de toekomst heeft Marjolein een duidelijke opvatting: “Als je geen doelen stelt, haal je ze ook niet. Dus we hopen heel veel vrouwen ervan te doordringen dat we voor het behoud van de vereniging op een andere manier moeten gaan werken. Samenwerken vooral. We hebben een goed en enthousiast team, we gaan ervoor. Het opzetten van een netwerk is nieuw binnen onze vereniging maar wij hebben er zin in!”

Dit artikel is verschenen in het Magazine van Vrouwen van Nu, juni 2017, no. 3

Geen opmerkingen:

Een reactie posten