maandag 17 april 2017

Blijvend Borduren

Museum de Kantfabriek uit Horst en Tegendraads -een Nederlands borduurbedrijf- gaan een samenwerking aan om het traditionele borduren op een innovatieve en duurzame manier weer op de kaart te zetten. Dit is van belang omdat er – ondanks de groeiende populariteit van handwerken in het algemeen – veel kennis over de oude traditionele borduurtechnieken verloren dreigt te gaan doordat verreweg de meeste kennis en vaardigheden in bezit zijn van de oudere generaties.


Thijs van Buuren van Tegendraads met een borduurmachine
Doel van het project ‘Blijvend Borduren’ is om door samenwerking nieuwe duurzame toepassingen te vinden voor het traditionele borduren om zodoende het borduren een nieuwe impuls te geven. Hiermee willen ze vooral meer jongeren aanspreken.

Het project heeft een vijftal onderdelen:

(1) meer informatie bij elkaar brengen over het materiële erfgoed van het borduren,

(2) aanbieden van workshops traditioneel borduren,

(3) opleiden van vrijwilligers die traditionele borduurtechnieken kunnen toepassen op een borduurmachine,

(4) realiseren van een plek in de vaste expositie van Museum de Kantfabriek waarin het traditionele borduren wordt verbonden met moderne toepassingen en het belang van duurzame kleding,

(5) een kick-off organiseren waar door middel van een wisselexpositie, lezingen en extra workshops aandacht en publiciteit wordt gecreëerd voor het traditionele borduren.

In september 2016 is er bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag ingediend met als titel ‘Blijvend Borduren’. Deze aanvraag werd gehonoreerd met een bijdrage van € 18.000,- door het Fonds voor Cultuurparticipatie en met een bijdrage van € 5.000,- door de Provincie Limburg in het kader van de ‘Nadere Subsidieregels lokale en regionale musea 2016-2018’.

Als resultaat van het project zal er ook een E-book worden uitgebracht met heel veel informatie over traditionele borduurpatronen en -technieken en de digitalisering daarvan voor borduurmachines.

Het project loopt vanaf medio 2017 tot in 2019.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten