Over ons

Het Textielplatform.nl is een initiatief van  Stidoc, waarin de volgende textielorganisaties  zich verenigd hebben:
  • Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland (LOKK)
  • MerkWaardig, Voor Liefhebbers van Merklappen
  • Nederlandse Kostuumvereniging
  • Quiltersgilde
  • Stichting Museum de Kantfabriek
  • Vilt KontaktGroep 
  • Vrouwen van Nu
  • Weefnetwerk
STIDOC heeft ten doel: het bewaren van het cultureel erfgoed en hedendaags
cultuurgoed op het gebied van textiel, het bevorderen van de kennis van textiel en
het stimuleren van de beoefening van textiele technieken. Dit alles in de ruimste
zin van het woord. Zo is Stidoc de motor achter de Textielbibliotheek en het vijfjaarlijkse Textielfestival.

Even voorstellen:

Image­

Landelijke Organisatie Kant Kunst (LOKK) heeft als doelstelling het bevorderen van de de belangstelling voor kant en de vervaardiging ervan.
Publiceert 4x per jaar het verenigingsblad de Kantbrief, heeft een eigen bibliotheek met ca. 1.200 boeken, en organiseert contact/regiodagen, cursussen en workshops, en tentoonstellingen. Een jaarlijks terugkerend evenement is ook de Kantmarkt.­
www.lokk.nl
Image
De Nederlandse Kostuumvereniging, voor onderzoek en het delen van kennis op de gebieden kostuum, kant, mode en streekdracht.  De vereniging maakt zich sterk voor het behoud van het hedendaags cultuurgoed en het Nederlands cultureel erfgoed op deze gebieden. Publiceert 4x per jaar het Bulletin en het jaarboek Kostuum. Vier maal per jaar wordt er een speciale dag georganiseerd met lezingen en presentaties.­
www.kostuumvereniging.nl
­Image
MerkWaardig, Voor Liefhebbers van Merklappen, is een landelijke vereniging met een eigen bibliotheek. 4x per jaar verschijnt het Tijdschrift MerkWaardig. De vereniging organiseert 3x per jaar een ledendag met workshops en lezingen.
www.merklap.nl
­

Vrouwen van Nu is een grote landelijke organisatie met culturele activiteiten waaronder handwerken; organiseert cursussen in diverse textieltechnieken en jaarlijks provinciale tentoonstellingen.­­­
www.vrouwenvannu.nl

Image
­

Quiltersgilde is een landelijke vereniging. Publiceert 4x per jaar het blad Quiltnieuws en organiseert tentoonstellingen en workshops.­
www.quiltersgilde.nl
Image­
Vilt Kontaktgroep, de Nederlandse viltvereniging, bestaat inmiddels 25 jaar. Twee keer per jaar wordt een landelijke dag georganiseerd; daarnaast worden er in de diverse regio’s veel regionale bijeenkomsten georganiseerd. Het tijdschrift Vilt (voor leden) verschijnt twee keer per jaar.
www.viltkontaktgroep.nl 


Image
­

Weefnetwerk is een vereniging van en voor wevers en weefsters, die beroepsmatig of als amateurs met weven bezig zijn. Weefnetwerk wil wevers en weefsters met elkaar in contact brengen en informatie verstrekken over de ontwikkelingen op weefgebied. 4x per jaar verschijnt het tijdschrift WEVEN.­
www.weefnetwerk.nl

Het museum is gevestigd in de voormalige Zuid-Nederlandse Kantfabriek die tot 2006 in bedrijf was. De fabriek is gebouwd in 1928 en is nu een Rijksmonument. Sinds 2006 exploiteert Stichting Museum de Kantfabriek het sfeervolle dertiger jaren pand. De kantklosmachines staan nog klaar voor gebruik.
Het museum toont de ontwikkeling van de textielnijverheid en -industrie in de regio Horst (Noord-Limburg), organiseert wisselexposities waarin textiel de leidraad is en biedt cursussen aan gerelateerd aan textiel.k
www.museumdekantfabriek.nl 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten